O nás

V oblasti marketingových služeb nabízíme individuální přístup dle požadavků zákazníka založený na dlouholetých zkušenostech a vycházíme z poznání, že marketingová komunikace je základem a nejdůležitějším faktorem fungování marketingu. Je-li „marketing poznáním toho, co vyrábět“, nelze si představit, že by bylo možné dosáhnout tohoto poznání bez komunikace se zákazníkem a následné komunikace uvnitř firmy s cílem…
Více